Databáza DJ-ov

 
 

Databáza podnikateľských subjektov v oblasti DJ a hudobnej produkcie - kontaktné údaje

€39,90    
Kód tovaru 330
Kategória DJ
 

Počet podnikateľských subjektov v databáze - 260

Štruktúra databázy - kontaktné informácie:

 - názov

- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ, kraj 

- telefónne číslo 

- všeobecná mailová adresa 

- www adresa 

 

 Formát súboru xls.