Naše benefity

 

Databazy.sk sa zásadným spôsobom odlišujú svojou kvalitou a aktuálnosťou od ostatných komerčných databázových riešení. V doleuvedenej tabuľke môžete vidieť zásadne rozdiely v kľúčových parametroch získavania, kvality a využitia databázy.

 

Položka Komerčné databázy Databázy SK
cena databázy 500 – 2.000€ 16 – 99 €
upgrade databázy 6 – 24 mesiacov 1 – 2 mesiace (*)
chybovosť kontaktných údajov 25 – 35% do 10%
rýchlosť použitia databázy 2-5 dní do 30 min
primárne využitie databázy ekonomické hodnotenie firiem podklady pre obchod a marketing
možnosť pravidelného upgradu 1, 3, 6 alebo 12 mesiacov X áno
možnosť objednať pravidelné info o vzniku nových firiem vo vybranej komodite X áno

 

* upgrade cez aktivity interného call centra