Blog

 

spam  

AKO NEPOSIELAŤ SPAM ?
 
Direct marketing, resp. jedna z jeho foriem – email marketing je nástroj, ktorý vám pomôže osloviť veľkú a dobre segmentovanú cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov.

Nech už používate akúkoľvek formu email marketingu (napríklad hromadné posielanie mailov), zmyslom vašej snahy je predať reklamnú informáciu potenciálnemu zákazníkovi spôsobom, ktorý v ňom vzbudí záujem v priebehu niekoľkých sekúnd...

 

Snímka obrazovky 2018-09-11 o 21.00.47  

KUPUJEM SI S DATABÁZOU PRÁVO ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE?
 
Podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách musíte splniť tieto požiadavky, aby váš mail nemohol byť považovaný za SPAM.

V prípade, že adresát na váš e-mail so žiadosťou nereaguje, nemožno to v žiadnom prípade považovať za jeho automatický súhlas....