Ako neposielať SPAM ?

 

Ako neposielať SPAM?

 

Direct marketing, resp. jedna z jeho najúčinnejších foriem – email marketing je nástroj, ktorý vám pomôže osloviť veľkú a presne segmentovanú cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov.

 

Automaticky sa ale naskytá kľúčová otázka – Ako neposielať SPAM?

 

Nech už používate akúkoľvek formu emailmarketingu (napríklad hromadné posielanie mailov), zmyslom vašej snahy je vždy predať reklamnú informáciu potenciálnemu zákazníkovi spôsobom, ktorý v ňom vzbudí záujem v priebehu niekoľkých sekúnd.

Základom je samozrejme kreativita a tiež dostatočne veľká a kvalitná databáza kontaktov. Pre vytváranie databázy platia taktiež zákonné pravidlá, ktoré od 25.5. 2018 pod hlavičkou GDPR (vrátane omnoho vyšších pokút) závažne definujú hromadné posielanie mailov a iné aktivity, ktoré využíva direct mailing (hlavne voči súkromným osobám).

Aby ste databázu (databáza firiem, databáza telefónnych čísel, emailové adresy a pod.) vedeli správne využiť, potrebujete poznať zákonné možnosti a pravidlá zasielania reklamných správ na kontakty, ktoré obsahuje vaša databáza firiem. A v neposlednom rade je potrebné vedieť, ako napísať "reklamny" email.

Veľkou výhodou, ktorú internetový marketing ponúka sú veľmi nízke náklady a to najmä v prípade, že na distribúciu svojich mailov použijete moderné informačné technológie. Vytvoriť mail, ktorý spĺňa všetky požadované zákonné a propagačné atribúty zároveň totiž nie je zase úplne jednoduché. Základom je, aby vaša marketingová kampaň, resp. reklamný mail neskĺzol do nezákonnej oblasti nevyžiadanej pošty.

 

Čo teda hovorí zákon o reklame ohľadom SPAM-u? Čo je to SPAM?

 

Bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu reklamnej správy nie je možné nikomu e-mailom posielať ponuky služieb, tovarov ani žiadne podobné informácie. To isté platí aj pre šírenie reklamy automatickým telefónnym alebo SMS systémom. V prípade tlačených materiálov zase platí, že adresnými zásielkami nemôžete plniť poštové schránky v prípade, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.

Na toto pravidlo sa však dá pozrieť aj z druhej strany. V prípade, že by predajca nútil zákazníkovi proti jeho vôli svoje služby alebo produkty, k predaju zrejme nedôjde. Z núteného zákazníka sa jednoducho nikdy nestane loajálny zákazník šíriaci dobré povedomie o vašej značke.

 

Ako teda odosielať reklamný mail legálne?

 

Ak premýšľate nad tým, ako neposielať SPAM, ponúkame vám odpoveď. Direct marketing, konkrétne internetový marketing nasmerovaný do e-mailovej schránky adresáta je podľa zákona o elektronických komunikáciách možné šíriť iba s predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť jednoznačne preukázateľný (písomná forma alebo hlasová forma so záznamom).

Avšak pozor!

Takýto súhlas sa nevyžaduje v prípadoch, ak ide o priamy direct marketing vlastných podobných tovarov a služieb, kedy ste kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty už získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade so zákonom. To znamená, že vlastným zákazníkom alebo potenciálnym klientom, s ktorými ste už viedli obchodnú komunikáciu môžete posielať následný reklamný email či hromadný mail bez potrebného súhlasu k nasledujúcej email komunikácii.

PRÍKLAD (e-mail so žiadosťou o súhlas)

Potenciálnemu zákazníkovi môžete poslať e-mail so žiadosťou o súhlas so zaslaním vašej reklamnej ponuky, nie však ponuku samotnú. E-mail so žiadosťou o súhlas so zasielaním reklamných ponúk by mohol vyzerať napríklad takto:

 

Dobrý deň,

sme spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ….

V súlade so zákonom . 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách by sme Vás chceli požiadať o súhlas so zasielaním noviniek ohľadom …..

S pozdravom,

Meno odosielateľa, názov spoločnosti, kontakt, webstránka

 

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) sa však aj zaslanie prvotného e-mailu, obsahujúceho žiadosť o udelenie súhlasu so zasielaním reklamných mailov, môže považovať za zaslanie spamu. Preto sa treba veľmi pozorne treba vyhýbať ponuke akéhokoľvek tovaru alebo služby, resp. umiestňovať do úvodného mailu (žiadosť o súhlas – viď príklad) linky a smerovania na produkty na vašom webe.

V prípade, že adresát na váš mail so žiadosťou nereaguje, nemožno to v žiadnom prípade považovať za jeho automatický súhlas.

Súhlas zákazníka samozrejme môžete získať taktiež prostredníctvom webového formulára (prípadne krátky dotazník). Na vašich webových stránkach môžete súhlas zakomponovať do formulára na registráciu alebo do časti vyhradenej pre požiadavky na zasielanie newslettrov.Ak máte súhlas zákazníka na zasielanie reklamných ponúk (reklamný mail), nie je to všetko, čo musíte urobiť, aby vaše hromadné zasielanie mailov nespadalo podľa zákona pod hlavičku SPAM.

Zákazníkovi musíte umožniť jednoducho a bezplatne kedykoľvek svoje rozhodnutie odvolať. To sa v praxi rieši tak, že každý reklamný mail, newsletter či obchodná ponuka obsahuje odkaz, prostredníctvom ktorého zasielanie reklamného mailu jednoducho zrušíteAk sa zákazník zo zasielania e-mailov odhlási, platí to definitívne a nie je možné mu po čase opätovne reklamu (hromadné zasielanie mailov) začať posielať. Teda okrem prípadu, že by vám znova poskytol svoj súhlas. Je potrebné, aby vaša databáza mailových adries evidovala tento kontakt za neaktívny, prípadne ho vyradila.