Kupujem si s databázou právo elektronickej komunikácie?

 

Snímka obrazovky 2018-09-11 o 21.00.47

 

Čo je to SPAM, resp. ako neposielať SPAM a ako si zabezpečiť súhlas so zasielaním reklamných emailov sme vám objasnili v tomto článku.  

 

Podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách musíte splniť tieto požiadavky, aby váš mail nebol považovaný

za SPAM

  • musíte písomnou alebo hlasovou formou požiadať o súhlas so zasielaním reklamných ponúk,
  • daný súhlas musíte preukázateľne získať a preukázať (písomnou alebo hlasovou formou)
  • v žiadosti sa musíte vyhýbať ponuke akéhokoľvek tovaru alebo služby, resp. neumiestňovať do úvodného mailu (žiadosť o súhlas) linky na produkty na vašom webe
  • musíte dať možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek svoje rozhodnutie odvolať (ikonkou alebo textom s obsahom formulky Odhlásiť z odberu..)

 

V prípade, že adresát na váš e-mail so žiadosťou nereaguje, nemožno to v žiadnom prípade považovať za jeho automatický súhlas, ani v prípade, že takto formulovanú "podmienku" vložíte do textu mailu.

Láka vás zoznam kontaktov (databáza mailových adries), ktoré by ste formou internetového marketingu oslovili?

Databáza emailov je základ, od ktorého sa môžete odraziť, ak chcete dosiahnuť svoje obchodné ciele. Kvalitná databáza s aktuálnymi kontaktmi vhodnými pre váš konkrétny biznis je výsledkom generovania leadov.

O tom, čo znamená generovanie leadov sa viac dočítate v tomto článku.

Ak sa rozhodnete pre kúpu takejto databázy, ste na dobrej ceste k úspechu. Avšak skôr, než odštartujete hromadné odosielanie mailov, nezabudnite na fakt, že kúpou databázy si nekupujete súhlas s odosielaním reklamných mailov na uvedené emailové adresy.

Ten musíte získať vlastnou aktivitou v súvislosti s vlastným biznisom a produktami či službami, ktoré ponúkate. Je teda potrebné vedieť, ako napísať mail, ktorý vám potrebný súhlas so zasielaním reklamných mailov zabezpečí.

Na základe vyššie uvedených skutočností našim partnerom a klientom neodporúčame nakupovanie databázy e-mailov od tretej strany. Adresát musí podľa zákona súhlasiť s prijímaním reklamnej pošty od VÁS. V prípade, ak ste si zakúpili databázu emailov od tretej strany, tá potrebný súhlas na 100 % neobsahuje (!!!).

Ak použijete pre potreby direct marketingu emailové adresy bez uvedeného súhlasu, dostávate sa do rozporu so zákonom. Výška pokuty, ktorú môžete za takéto nekalé praktiky obdržať predstavuje nemalú čiastku, ktorú ste mohli investovať do spolupráce s profesionálmi, napríklad formou outsourcingu.  Získate tak kontakty na tých, ktorí o váš reklamný mail stoja a majú záujem s vami komunikovať.