Upgrade databázy kvartálne (nové firmy v danej oblasti podnikania)

 
 

Každý kvartál vám zašleme zoznam nových podnikateľských subjektov (s príslušným NACE kódom) k zakúpenej databáze.

€69    
Kód tovaru 10021
Kategória Bonusy a akcie
 

Zašleme vám zoznam nových podnikateľských subjektov (s príslušným NACE kódom) s 3-mesačnou periódou k zakúpenej databáze, čím získate pravidelný zdroj informácíí o novovzniknutých podnikateľských subjektoch v segmente

- zákazníkov,

- dodávateľov alebo

- konkurencie

 

Výsledným produktom využitia Upgradu databázy je dodanie zoznamu novovzniknutých podnikateľských subjektov k danému termínu. 

Upozornenie - k produktu Ugrade databazy si treba najprv zakúpiť na eshope niektorú databázu, ku ktorej budete dostávať upgrade. 

Štruktúra databázy:
- názov
- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ, kraj
- telefónne číslo
- všeobecná mailová adresa
- www adresa
- NACE kód činnosti
- tržby, resp. interval tržieb
- počet zamestnancov, resp. interval počtu zamestnancov
 
 Formát súboru xls.