Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

 
 

Databáza podnikateľských subjektov v oblasti Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (4.674 subjektov).

€89,90    
Kód tovaru 434
Kategória IT (počítače, software, služby a príslušenstvo)
 

DATABÁZA Počítačového programovania, poradenstva a súvisiace služby 

REGISTER FIRIEM PODNIKAJÚCICH V OBLASTI Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

 

Aktualizovaný register významných podnikateľských subjektov (s výnimkou živnostníkov na základe legislatívy GDPR), podnikajúcich na Slovensku v oblasti Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby v celkovom počte 4.674 záznamov. 

 Naše kontaktné databázy firiem sú aktualizované vďaka vlastnému call-centru. Garantujeme chybovosť údajov do 10% (chybovosť spôsobená prirodzenou zmenou kontaktných údajov) a aktualizáciu údajov v intervale 6 - 12 mesiacov.

 V e-shope Databazysk.sk je možné objednať si upgrade databázy a jej aktualizáciu, to znamená, že možete 1x alebo 2x ročné získať aktualizáciu Vami zakúpenej databázy.

 Okrem kontaktných údajov spoločností - adresa, telefón, mail a webstránka spoločnosti vám dodáme vybrané ekonomomicko - podnikateľské parametre (Tržby, počet zamestnancov, NACE).

 

Počet podnikateľských subjektov v databáze - 4.674

Štruktúra databázy - kontaktné informácie:

- názov

- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ, kraj 

- telefónne číslo (4.279)

- všeobecná mailová adresa (3.524)

- www adresa (3.359)

- NACE kód podnikania

- tržby

- počet zamestnancov

 

Formát súboru xls.