Databáza advokátov a právnikov

 
 

Databáza podnikateľských subjektov v oblasti práva a advokácie - kontaktné údaje

€59,90    
Kód tovaru 169
Kategória Právo
 
Počet podnikateľských subjektov v databáze - 2.200
Štruktúra databázy - kontaktné informácie:
 
- názov
- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ, kraj 
- telefónne číslo (2.200)
- všeobecná mailová adresa (1.730)
- www adresa (660)
 
Formát súboru xls.