Databáza rehabilitácia a kúpelné zariadenia

 
 

Databáza podnikateľských subjektov v oblasti rehabilitácia a kúpelné zariadenia

€49,90    
Kód tovaru 327
Kategória Rehabilitácia
 

Počet podnikateľských subjektov v databáze - 685

Štruktúra databázy - kontaktné informácie:

 - názov

- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ, kraj 

- telefónne číslo - 685

- všeobecná mailová adresa - 444

- www adresa - 341

 

 Formát súboru xls.