Databáza štátnej správy

 
 

Databáza štátnej správy, úradov, príspevkových a rozpočtových organizácií - kontaktné údaje - cena a aktuálny počet položiek na vyžiadanie 

€119    
Kód tovaru 389
Kategória Verejná a štátna správa
 

DATABÁZA Štátnej správy

Register subjektov štátnej správy, úradov, príspevkových a rozpočtových organizácií

Kompletný aktualizovaný register štátnej správy Slovenska. Naše databázy firiem sú aktualizované vďaka vlastnému call-centru a jedinečnému know-how. Garantujeme chybovosť údajov maximálne 10% a pravidelnú aktualizáciu údajov pravidelne každé 1-2 mesiace.

Len v Databazysk.sk je možné objednať si aj upgrade databázy a jej aktualizáciu prípadne jedinečnú službu informovať o vzniku nových firiem v danej komodite.

Portál databazysk.sk je unikátny slovenský projekt ponúkajúci kvalitné a presné registre údajov firiem vždy aktuálne a vždy na mieru zákazníka.

Počet subjektov v databáze - počet na vyžiadanie
Štruktúra databázy - kontaktné informácie:
- názov
- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ, kraj 
- telefónne číslo 
- všeobecná mailová adresa  
- www adresa (
 
Formát súboru xls.
 
Kategórie subjektov štátnej správ, úradov a organizácií - obsah na vyžiadanie:
 • cirkevné organizácie
 • colné úrady
 • daňové úrady
 • detské domovy
 • domovy dôchodcov
 • domovy sociálnych služieb
 • environmentálne organizácie
 • fondy
 • hasičské zbory
 • inšpektoráty práce
 • katastrálne odbory
 • ministerstvá
 • obchodné a priemyselné komory
 • polícia
 • politické strany a hnutia
 • pozemkové spoločenstvá
 • prokuratúry
 • samosprávne kraje - VÚC
 • súdy
 • úrady práce, rodiny a sociálnych vecí
 • úrady verejného zdravotníctva
 • ústavy
 • vedecké a výskumné organizácie
 • veterinárna a potravinová správa
 • zbor väzenskej a justičnej stráže
 • združenia, neziskové organizácie (rôzne)