Databáza textilnej, kožiarskej a odevnej výroby 2

 
 

Databáza podnikateľských subjektov v oblasti textilnej, kožiarskej a odevnej výroby - komplexné informácie (1.256 subjektov).

€49,90    
Kód tovaru 128
Kategória Výrobné spoločnosti
 

DATABÁZA textilnej, kožiarskej a odevnej výroby

Register firiem v oblasti textilnej, kožiarskej a odevnej výroby

Kompletný aktualizovaný registier firiem v oblasti textilnej, kožiarskej a odevnej výroby na Slovensku v celkovom počte 1.256 záznamov. Naše databázy firiem sú aktualizované vďaka vlastnému call-centru a jedinečnému know-how. Garantujeme chybovosť údajov maximálne 10% a pravidelnú aktualizáciu údajov pravidelne každé 1-2 mesiace.

Len v Databazysk.sk je možné objednať si aj upgrade databázy a jej aktualizáciu prípadne jedinečnú službu informovať o vzniku nových firiem v danej komodite.

Portál databazysk.sk je unikátny slovenský projekt ponúkajúci kvalitné a presné registre údajov firiem vždy aktuálne a vždy na mieru zákazníka.

Počet podnikateľských subjektov v databáze: 1.256
Štruktúra databázy - komplexné informácie:
- názov
- IČO 
- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ, kraj
- telefónne číslo (1.256)
- všeobecná mailová adresa (496)
- www adresa (485)
- NACE, resp. OKEČ kód činnosti
- tržby, resp. interval tržieb
- počet zamestnancov, resp. interval počtu zamestnancov
  
 Formát súboru xls.