Databáza pobytových zariadení

 
 

Databáza podnikateľských subjektov v oblasti Pobytové zariadiene - kontaktné údaje.

 

€59,90    
Kód tovaru 312
Kategória Zdravotníctvo
 

Počet podnikateľských subjektov v databáze - 471

Štruktúra databázy - kontaktné informácie:

 - názov

- adresa - ulica, číslo, obec, PSČ, kraj 

- telefónne číslo - 471

- všeobecná mailová adresa - 435

- www adresa - 407

 

 Formát súboru xls.